Het is zowat een sprong van driekwart eeuw terug in de tijd, een periode van naoorlogse heropstanding, de eerste schaarse automobielen, de krakende radio’s en de Charleston.

In een klein dorpje met overwegend landbouwers, vissers, ambachtslui en arbeiders, in het uiterste noorden van Vlaanderen dicht bij de Nederlandse grens kwam een jong onderpastoor op het idee een toneelbond op te richten. Het was E.H. De Meulemeester die zonder veel scrupules, zijn geesteskind, met de bescheiden naam “Kunst Veredelt”, de 20ste eeuw instuurde.

We schrijven 20 november 1920. Eerst schoorvoetend, daarna met volle overgave had een flinke schare mannenvolk zich als toneelliefhebber aangeboden. In die tijd waren vrouwen in het toneel-gebeuren niet toegelaten.

Uit de annalen lezen wij dat op zondag 18 en maandag 26 december 1921 een uitgebreide toneelavond werd gepresenteerd met een programma dat er zo uitzag :
. “De Banneling” (romance)
. “Kosthuis Buller” (blijspel in 3 bedrijven)
. “In Den Storm” (oorlogsdrama in 4 taferelen)
. “De Erfenis Van Tante Trees” (kluchtlied)
Aanvang 16.00u - inkomprijzen 3 - 2 - 1 Befr. Zoals blijkt was dergelijke programmatie geen sinecure.


Toen in 1925 E.H. De Meulemeester tot pastoor van Belsele-Puyvelde werd benoemd nam E.H. Huygghe, ook onderpastoor, de leiding over, tot in 1940 wereldoorlog II uitbrak. Een periode waarin “Kunst Veredelt” met hebben en houden, gebukt onder geweer- en bommengeweld de schuilkelders introk.

In 1946 werd een nieuwe toneelgeneratie aangetrokken. Het was onderpastoor E.H. Vercruyssen die de nieuwe start mogelijk maakte. Er werd terug toneel gespeeld in Kieldrecht.
- “SOS Vitrix” -”Vlammende Vleugels” - “Schip in Nood” - “Den Wonderdoctoor” - ....
Allemaal ronkende titels uit die tijd.

E.H. Vercruyssen vertrok in 1948 en “Kunst Veredelt” zat zonder leider en regisseur. Het waren Emiel Van Ruymbeke en Alfons Baert die de toneelbond door die moeilijke periode heen loodsten. Tot in 1957 E.H Bernaert benoemd werd tot onderpastoor en fervent toneelliefhebber als hij was, nam hij spontaan de leiding op zich om KVK als bloeinde toneelvereniging verder de geschiedenis in te sturen. Onder zijn regie werden stukken als “Wel Te Rusten, Excellentie” en “Waar de Ster Bleef Stille Staan” met veel succes opgevoerd.

Rond 1960 kwam er een kentering in het hele toneelgebeuren. Het gemengd acteren deed zijn intrede. Voortaan zouden vrouwenrollen niet meer door mannen worden vertolkt. Dit betekende dan ook het einde van de tijd waarin onderpastoors als leider en regisseur fungeerden.

Renaat Staes, letterlijk en figuurlijk, een toneelmonument uit St. Niklaas werd binnengehaald om met KVK deze nieuwe weg verder uit te bouwen. Hoogtepunten uit deze periode waren : - “Kinderen Van Ons Volk” en “Ninotschka”.

Jammer genoeg in 1969 overleed op nog jonge leeftijd deze getalenteerde figuur. Mede door dit verlies en de ondertussen revolutionaire opkomst van de televisie zakte het toneelgebeuren in Kieldrecht, maar ook elders, naar een absoluut dieptepunt.
Toneelkring Kunst Veredelt 87 jaar, jonger dan ooit...
 
 
eerste foto van Kunst Veredelt 1923