Het was André Uytdenhouwen die in 1970 de ingeslapen toneelratten weer ging opzoeken en hen aanspoorde om samen met enkele jongeren “Kunst Veredelt” terug nieuw leven in te blazen.Lucien Deckers werd de nieuwe voorzitter.  De eerste vertoning vond plaats in de toen nog bestaande cinemazaal “METRO” op de Kouter, het blijspel “Soubrette” in een regie van Marcel Van der Aa uit Melsele.  En zoals bleek met enig succes want het publiek had de weg naar het toneel teruggevonden.

Na enkele  toneelopvoeringen onder regie van André Uytdenhouwen werd er opnieuw een zwaargewicht uit St. Niklaas aangetrokken, Willy De Greef.

Onder zijn spelleiding kwam “Kunst Veredelt” voorgoed uit de startblokken.  Meer en meer jongeren voelden zich aangetrokken om toneel in al zijn facetten te beleven.

De toneelploeg kende niet alleen acteurs maar ook decorbouwers, geluid- en lichttechniekers, grimmeurs en vele, vele andere helpende handen.  Zij zijn voor de moderne toneelketting allen onmisbare schakels geworden.

Ondertussen was “Kunst Veredelt” naar de oude stal teruggekeerd, het bescheiden zaaltje, Het Patronaat (Sint-Michielskring).   Maar door de steeds grotere opkomst van ons publiek en het ontbreken van de nodige infrastructuur was een geschikte toneelzaal een absolute noodzaak geworden.

In november 1978 was het dan zover.  “Kunst Veredelt” kreeg in een plaatsje in de speciaal ingerichte sporthal-cultuurzaal.  We beschikten vanaf dan over 135m2 decorvloer plus de nodige kleed-, sanitaire- en opbergruimtes.

Door de vrij creatieve aanpak van Willy De Greef evolueerde onze toneelvereniging tot een zeer bloeiend gezelschap.
 
Toneelkring Kunst Veredelt 87 jaar, jonger dan ooit...
 
Lucien Deckers
vervolg >>