Jan 
Noëlla
 
           Jan Van de Perre, voorzitter
Robert Uytdenhouwen, onder-voorziiter
          Noëlla Thieleman, secretaris
    Mark Van de Perre, penningmeester
          Eric De Wolf, public relations
         Dirk Van de Perre, bestuurslid
            Kitty Thierens, bestuurslid
              Jelle Verley, bestuurslid
            
Robert 
Eric
Dirk 
Jelle
Kitty
Mark
bestuur kvk
 routebeschrijving  . O.C. Ermenrike - Tuinwijk 66 - 9130 Kieldrecht.